KRĘCIMY SIĘ KINEM PRZEZ CAŁY ROK!

Przejechaliśmy
90 837 km
Odwiedziliśmy
161 miejscowości
Zorganizowaliśmy
452 projekcji i spotkań
Przygotowywaliśmy
17 wydarzeń dla szkół

Projekt współfinansowany

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Projekt współfinansowany