KRĘCIMY SIĘ KINEM PRZEZ CAŁY ROK!

Przejechaliśmy do tej pory
86 738 km
Odwiedziliśmy
154 miejscowości
Zorganizowaliśmy
422 projekcje i spotkania

Aktualności

Projekt współfinansowany

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Projekt współfinansowany