Skip to content

KRĘCIMY SIĘ KINEM PRZEZ CAŁY ROK!

Przejechaliśmy
Km
Odwiedziliśmy
miejscowości
Zorganizowaliśmy
projekcji i spotkań
Przygotowywaliśmy
wydarzenia online

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Projekt współfinansowany