Transmisja Online

Jeżeli chcesz zadać pytanie, naciśnij dymek chatu w prawym dolnym rogu 

Projekt współfinansowany

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Projekt współfinansowany